1. Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove

Naslov  
1. Zahtjev za dodjelom brojčane oznake
2. Zahtjev za izdavanje ovjerenog preslika rješenja, zaključka ili drugog akta iz pismohrane