2. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR

Naslov  
2a. dokumenti za pristupanje - istupanje ortaka
2. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI službeni