Arhiva

JAVNI POZIV za dodjelu pomoći studentima iz obitelji sa pet i više djece u 2020. godini

  • Datum objave: 21.12.2020.

JAVNI   POZIV

za dodjelu pomoći studentima iz obitelji sa pet i više djece u 2020. godini

 

 

Članak 1.

 

Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje novčanu pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece.

 

Članak 2.

 

Novčana pomoć dodijelit će se redovitim studentima koji su upisani na visokim učilištima  u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2020./2021. na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima a koji:

-  imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,

-  žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji sa pet i više djece ( što se

   dokazuje uvjerenjem o prebivalištu MUP-a)

 

Članak 3.

 

 Uz prijavu na Javni poziv  potrebno je dostaviti:

      - potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta

      - Uvjerenje MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne starije od šest mjeseci

      - izvadak iz matice rođenih za braću odnosno sestre (original ili kopija)

      - kopiju osobne iskaznice

      - čitljivu potvrdu bankovnog računa (preslika ugovora ili potvrde o računu)

   - OIB

 

Članak 4.

 

Prijave na Javni poziv, s potpunom dokumentacijom, podnose se na Centralnoj pisarnici Splitsko-dalmatinske županije svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati  ili putem pošte, s naznakom ,,za dodjelu novčane pomoći studentima" na adresu Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, Split, Domovinskog rata 2. 

U prijavi je   obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili mobitela.

Prijave se podnose zaključno sa danom 21. siječnja 2021. godine.

 

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave koje nisu dostavljene u roku neće se razmatrati.

Odluka o dodjeli pomoći studentima iz obitelji sa pet i više djece u 2020. godini bit će objavljena na mrežnim stranicama Županije  www. dalmacija.hr u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte/ ljubica.boban@dalmacija.hr ili na telefon 021/400 235.

 

 OBJAVLJENO 21. PROSINCA 2020. GODINE

 

 

Dokumenti za preuzimanje