Arhiva

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
Nabava energenata- lož-ulje ekstra lako( LU EL) za sezonu grijanja 2012/2013, ev.br. 33/12 EVV Nabava energenata- lož-ulje ekstra lako( LU EL) za sezonu grijanja 2012/2013, ev.br. 33/12 EVV 18.05.2012.
Opskrba električnom energijom, ev.br. 51/12 EMV Opskrba električnom energijom, ev.br. 51/12 EMV 18.05.2012.
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora - Rezervirane univerzalne poštanske usluge, ev.br. 17/12 EMV Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora - Rezervirane univerzalne poštanske usluge, ev.br. 17/12 EMV 08.05.2012.
Obavijest o sklopljenom ugovoru - Usluge održavanja računalnih programa, br.06/12 EMV Obavijest o sklopljenom ugovoru - Usluge održavanja računalnih programa, br.06/12 EMV 25.04.2012.
Obavijest o sklopljenom ugovoru - Uredski materijal i pribor,toneri,riboni i dr.- br.08/12 EMV Obavijest o sklopljenom ugovoru - Uredski materijal i pribor,toneri,riboni i dr.- br.08/12 EMV 25.04.2012.
Govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga, ev.br. 50/12 EMV Govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga, ev.br.50/12 EMV 24.04.2012.
Obavijest o sklopljenom ugovoru - Usluge cateringa za potrebe SDŽ-e, br.04/12 EMV Obavijest o sklopljenom ugovoru - Usluge cateringa za potrebe SDŽ-e, br.04/12 EMV 23.04.2012.
Obavijest o sklopljenom ugovoru - Prehrambene namirnice br.02/12 EMV Obavijest o sklopljenom ugovoru - Prehrambene namirnice br.02/12 EMV 23.04.2012.
Grafičko-tiskarske usluge - rezervirani ugovori (čl.15. ZJN) Grafičko-tiskarske usluge 17.04.2012.
Zaštitarske usluge za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, ev.br.19/12 EMV Zaštitarske usluge za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, ev.br.19/12 EMV 05.04.2012.
Prvi468Zadnji