Arhiva

Telekomunikacijske usluge: govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga, ev.br. 59/12 EMV

  • Datum objave: 24.08.2012.
Telekomunikacijske usluge: govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga, ev.br. 59/12 EMV