Postupci javne nabave u tijeku

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2021/S 0F2-0018745 GRAFIČKO-TISKARSKE USLUGE, EMV 4/21 12.05.2021. 01.06.2021. do 13:00 sati
2021/S OF2-0018548 USLUGA ČIŠĆENJA UREDA (7 GRUPA), EMV 8/21 11.05.2021. 01.06.2021. do 14:00 sati
2021/S F21-0013583 NABAVA ZAŠTITARSKIH I ČUVARSKIH USLUGA, EMV 7/21 09.04.2021. 26.04.2021. do 13:00 sati
2021/S 0F2-0013511 USLUGE IZRADE FOTO I VIDEOMATERIJALA-DALMACIJA STORYTELLING DESTINACIJA, EMV 30/21 09.04.2021. 30.04.2021. do 13:00 sati
2021/S 0F2-0012099 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME, EMV 11/21 29.03.2021. 16.04.2021. do 13:00 sati
2021/S 0F2-0010735 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (61 GRUPA) 22.03.2021. 29.04.2021. do 13:00 sati
2021/S 0F2-0007826 DIZAJN I PRODUKCIJA STALNOG POSTAVA I MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA, EVV-22/21 01.03.2021. 07.04.2021. do 13:00 sati
2021/S 0F2-0008374 NADZOR IZGRADNJE NASTAVNOG REGIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA VATROGASTVA-FIRESPILL, EMV 21/21 01.03.2021. 23.03.2021. do 13:00 sati
2020/S OF2-0007254 GRAFIČKO OBLIKOVANJE, LEKTORIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA ŽUPANIJSKE KRONIKE, EMV 1/21 22.02.2021. 15.03.2021. do 13:00 sati
2021/S OF2-0006266 USLUGA ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA SA EKOLOŠKOM BRODICOM, EMV 34/21 15.02.2021. 08.03.2021. do 13:00 sati
1345678910Zadnji