Postupci javne nabave u tijeku

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2020/S 0F2-0017227 Oprema za uzorkovanje mikrobioloških i okolišnih parametara za potrebe projekta WATERCARE, EMV 14/20 04.05.2020. 25.05.2020. do 13:00 sati
2020/S F21-0010306 NABAVA ČUVARSKIH I ZAŠTITARSKIH USLUGA 11.03.2020. 27.03.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0006144 Usluga grafičkog oblikovanja, lektoriranja, izrade i distribucije Županijske kronike Splitsko-dalmatinske županije, EMV 3/20 13.02.2020. 04.03.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0005961 Uredski materijal i pribor, toneri, riboni i druge uredske potrepštine, EMV1/20 12.02.2020. 03.03.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0005273 PREPROJEKTIRANJE PROJEKTA CENTRA ZA POSJETITELJE U DUGOPOLJU-U SKLOPU EU PROJEKTA SKRIVENI HABITATI 06.02.2020. 27.02.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0004680 NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA - 2 GRUPE (DOM ZDRAVLJA-EX ŠKOLSKA POLIKLINIKA SPLIT I DOM ZDRAVLJA - ISPOSTAVA SINJ), EMV 35/19 03.02.2020. 28.02.2020. do 13:00 sati
2020/S 0F2-0001454 NABAVA USLUGE ISPITIVANJA PILOT LOKACIJE TE IZRADA MODELA RIZIKA I PLANOVA ZA SLUČAJEVE IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA-PROJEKT PEPSEA, EMV 32/19 15.01.2020. 04.02.2020. do 13:00 sati
2019/S 0F2-0049495 NABAVA RADOVA DOGRADNJE DVORANE - OŠ JESENICE, DUGI RAT, EMV 39/19 18.12.2019. 28.01.2020. do 13:00 sati
2019/S 0F2-0047312 USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (14 GRUPA), EVV 9-1/19 02.12.2019. 15.01.2020. do 13:00 sati
2019/S 0F2-0043892 DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 7/19 07.11.2019. 29.11.2019. do 13:00 sati
123468910Zadnji