Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-53/20 NABAVA USLUGA UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJSKIM AKTIVNOSTIMA EU PROJEKTA SUSHIDROP, 2014-2020 INTERREG V-A, PREKOGRANIČNI PROGRAM SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 10.02.2020. 24.02.2020. do 12:00 sati
E-BAG-8/20 NABAVA PREHRAMBENIH NAMIRNICA 07.02.2020. 14.02.2020. do 13:00 sati
E-BAG-5/20 NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA 07.02.2020. 14.02.2020. do 12:00 sati
E-BAG-80/19 NABAVA USLUGA UKLANJANJA, ZBRINJAVANJA I ČUVANJA NEZAKONITO POSTAVLJENIH PLUTAČA I SIDRENIH UREĐAJA NA DIJELU K.O. HVAR, PREDIO UVALA BORČE-MILNA, OTOK HVAR 13.12.2019. 23.12.2019. do 12:00 sati
E-BAG-01/19 USLUGE MONITORINGA TISKA TE AUDIO I VIDEO MONITORINGA 11.12.2019. 18.12.2019. do 12.00 sati
E-BAG-77/19 ENTERPRISE SOFTWARE ZA BACKUP 09.12.2019. 16.12.2019. do 13:00 sati
E-BAG-81/19 STRUKTURNO KABLIRANJE IV.KATA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 09.12.2019. 16.12.2019. do 12:00 sati
E-BAG-26/19 USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OD NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) 24 SATA, ZA ZAPOSLENIKE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 29.11.2019. 11.12.2019. do 13:00 sati
E-BAG-9/19 NABAVA HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 29.11.2019. 05.12.2019. do 12:00 sati
E-BAG-08/19 USLUGE PUTNIČKIH AGENCIJA-NABAVA ZRAKOPLOVNIH KARATA 27.11.2019. 06.12.2019. do 12:00 sati
1345Zadnji