Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-5/18 NABAVA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, E-BAG-5/18 18.04.2018. 24.04.2018. do 10:00 sati
E-BAG 61/18 NABAVA ARHIVSKIH KUTIJA, E-BAG 61/18 15.03.2018. 22.03.2018. do 12:00 sati
E-BAG-11/18 NABAVA PREHRAMBENIH NAMIRNICA, E-BAG-11/18 07.02.2018. 15.02.2018. do 12:00 sati
E-BAG-8/18 NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA, E-BAG-8/18 07.02.2018. 14.02.2018. do 12:00 sati
E-BAG-52/18 USLUGA IZRADE IZVEDBENOG PROJEKTA CENTRA ZA POSJETITELJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, E-BAG-52/18 01.02.2018. 09.02.2018. do 12:00 sati
E-BAG-72/17 NABAVA USLUGA IMPLEMENTACIJE PROGRAMSKOG RJEŠENJA ZA POTPORU UPRAVLJANJA IMOVINOM - REGISTAR NEKRETNINA 28.12.2017. 10.01.2018. do 12:00 sati
E-BAG-73/17 NABAVA USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE INTERIJERA POSL. PROSTORA NA ADRESI R. BOŠKOVIĆA 25 19.12.2017. 03.01.2018. do 12:00 sati
E-BAG-37-1/17 ZAMJENA OZVUČENJA U DVORANI POSLOVNE ZGRADE, E-BAG-37-1/17 15.12.2017. 21.12.2017. do 10:00 sati
E-BAG 58/17 NABAVA USLUGA SAVJETOVANJA I IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIJELAZ NA NORMU ISO 9001:2015 14.12.2017. 20.12.2017. do 12:00 sati
E-BAG 21/17 NABAVA USLUGA MONITORINGA TISKA,TE AUDIO I VIDEO MONITORINGA, E-BAG 21/17 05.12.2017. 13.12.2017. do 12:00 sati
12345Zadnji