Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-47-1/17 NABAVA RADOVA - RENOVIRANJE SANITARNIH ČVOROVA, E-BAG-47-1/17 16.11.2017. 28.11.2017. do 12:00 sati
E-BAG-57/17 ZAMJENA RASVJETE U POSLOVNOJ ZGRADI - LED LAMPE 16.11.2017. 23.11.2017. do 12:00 sati
E-BAG-37/17 ZAMJENA OZVUČENJA U DVORANI POSLOVNE ZGRADE, E-BAG-37/17 03.11.2017. 09.11.2017. do 12:00 sati
E-BAG 16/17 NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA VOZILA (5 GRUPA), E-BAG-16/17 25.10.2017. 03.11.2017. do 12:00 sati
E-BAG-15/17 NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA UREĐAJA ZA PRESLIK, E-BAG-15/17 18.10.2017. 27.10.2017. do 12:00 sati
E-BAG-06-1/17 NABAVA AUTOMOBILSKIH GUMA -II, E-BAG-06-1/17 18.10.2017. 25.10.2017. do 12:00 sati
E-BAG-47/17 NABAVA RADOVA - RENOVIRANJE SANITARNIH ČVOROVA, E-BAG-47/17 17.10.2017. 30.10.2017. do 12:00 sati
E-BAG 29/17 NABAVA USLUGA REDOVITOG SERVISIRANJA,ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KLIMA UREĐAJA 10.10.2017. 18.10.2017. do 12:00 sati
E-BAG-14/17 Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje, E-BAG-14/17 05.10.2017. 13.10.2017. do 13:00 sati
E-BAG-39/17 NABAVA USLUGA SISTEMATIZIRANJA PODATAKA ZA IZRADU GIS PORTALA, TE INFORMACIJSKI SUSTAV ZA EVIDENCIJU POMORSKOG DOBRA I KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU, E-BAG-39/17 05.10.2017. 16.10.2017. do 12:00 sati
12345Zadnji