Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG 69/20 IZRADA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM NATURE 2000 HR2001352 MOSOR I SPOMENICIMA PRIRODE MASLINA U KAŠTEL ŠTAFILIĆU I HRASTOM U KAŠTEL GOMILICI, E-BAG 69/20 24.07.2020. 07.08.2020. do 12:00 sati
E-BAG-62/20 EDUKACIJA, INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE PROJEKTA "POMORSKO JE DOBRO" 22.07.2020. 29.07.2020. do 13:00 sati
E-BAG-55/20 USLUGA IZRADE AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKOG ODRŽIVOG RAZVITKA I KLIMATSKIH PROMJENA I STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA PODRUČJU OTOKA BRAČA, E-BAG-55/20 22.07.2020. 10.08.2020. do 13:00 sati
E-BAG-80/20 NABAVA USLUGE POPRAVKA SUSTAVA KLIMATIZACIJE VRV DAIKIN 10.04.2020. 17.04.2020. do 13:00 sati
E-BAG-79/20 Nabava usluga upravljanja i administracije projekta Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, E-BAG-79/20 12.03.2020. 25.03.2020. do 13:00 sati
E-BAG-53-1/20 NABAVA USLUGA UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJSKIM AKTIVNOSTIMA EU PROJEKTA SUSHIDROP, 2014-2020 INTERREG V-A, PREKOGRANIČNI PROGRAM SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 12.03.2020. 23.03.2020. do 12:00 sati
E-BAG-7/20 NABAVA HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 10.03.2020. 18.03.2020. do 12:00 sati
E-BAG-19/20 NABAVA USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI 06.03.2020. 12.03.2020. do 12:00 sati
E-BAG-91/19 NABAVA USLUGA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 27.02.2020. 09.03.2020. do 12:00 sati
E-BAG-53/20 NABAVA USLUGA UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJSKIM AKTIVNOSTIMA EU PROJEKTA SUSHIDROP, 2014-2020 INTERREG V-A, PREKOGRANIČNI PROGRAM SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 10.02.2020. 24.02.2020. do 12:00 sati
1345Last