Postupci jednostavne nabave u tijeku

USLUGA PRIPREMA PODATAKA PLANOVA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINA I GRADOVA NA PODRUČJU SDŽ I KONCESIJSKIH ODOBRENJA

  • Broj nabave: E-BAG-64/19
  • Datum objave: 06.05.2019.
  • Datum dostave: 14.05.2019. do 12:00 sati

Dokumenti za preuzimanje