Postupci jednostavne nabave u tijeku

USLUGA IZRADE PROGRAMSKOG MODULA "PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINA I GRADOVA NA PODRUČJU SDŽ I EVIDENCIJA KONCESIJSKIH ODOBRENJA"

  • Broj nabave: E-BAG-65/19
  • Datum objave: 06.05.2019.
  • Datum dostave: 15.05.2019. do 12:00 sati

Dokumenti za preuzimanje