Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-65/18 NABAVA USLUGA IZRADE ELABORATA_PROCJENA STANJA S ANALIZOM RIZIKA I PRIJEDLOGOM POBOLJŠAVANJA PRAĆENJA KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU SDŽ, E-BAG-65/18 03.12.2018. 12.12.2018. do 10:00 sati
E-BAG-25/18 NABAVA USLUGA SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA, PODRŠKE I ODRŽAVANJA NA INFORMATIČKOM SUSTAVU SDŽ 22.11.2018. 30.11.2018. do 12:00 sati
E-BAG-24/18 NABAVA USLUGA SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA, PODRŠKE I ODRŽAVANJA WEB APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM I INTRANET PORTALSKOG RJEŠENJA 22.11.2018. 29.11.2018. do 12:00 sati
E-BAG 51/18 NABAVA USLUGE IZRADE OPERATIVNOG PLANA RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 20.11.2018. 28.11.2018. do 13:00 sati
E-BAG-19-1/18 NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SLUŽBENIH VOZILA (4 GRUPE) 14.11.2018. 21.11.2018. do 12:00 sati
E-BAG-73/18 NABAVA KOMUNIKACIJSKE OPREME ZA STOŽER CIVILNE ZAŠTITE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, E-BAG-73/18 12.11.2018. 21.11.2018. do 10:00 sati
E-BAG-13-1/18 NABAVA AUTOMOBILSKIH GUMA II 08.11.2018. 14.11.2018. do 12:00 sati
E-BAG 78/18 NABAVA USLUGA INSTRUMENTALNO SEIZMOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA STRATEŠKIH JAVNIH ZGRADA NA PODRUČJU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE - PROJEKT READINESS 31.10.2018. 12.11.2018. do do 12:00 sati sati
E-BAG 38/18 NABAVA UREĐAJA ZA PRESLIKU U BOJI, E-BAG 38/18 25.10.2018. 05.11.2018. do do 12:00 sati sati
E-BAG 17/18 NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA UREĐAJA ZA PRESLIKU, E-BAG 17/18 17.10.2018. 29.10.2018. do do 12:00 sati sati
135Zadnji