Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-71/18 NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA U OKVIRU PROJEKTA "STAZE U FUNKCIJI AKTIVNOG TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE HRVACE", E-BAG-71/18 12.10.2018. 23.10.2018. do 12:00 sati
E-BAG 19/18 NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA SLUŽBENIH VOZILA, E-BAG 19/18 09.10.2018. 19.10.2018. do do 12:00 sati sati
E-BAG 10/18 NABAVA HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, E-BAG 10/18 04.10.2018. 12.10.2018. do 10:00 sati sati
E-BAG-13/18 NABAVA AUTOMOBILSKIH GUMA 02.10.2018. 11.10.2018. do 12:00 sati
E-BAG 27/18 NABAVA USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJA 26.09.2018. 16.10.2018. do 13:00 sati
E-BAG 67/18 NABAVA GPS SUSTAVA S UGRADNJOM, E-BAG 67/18 21.09.2018. 01.10.2018. do do 12:00 sati
E-BAG 72/18 NABAVA USLUGA NAJMA VOZILA S VOZAČEM ZA POTREBE MRTVOZORNIČKE SLUŽBE, E-BAG 72/18 12.09.2018. 21.09.2018. do 10:00 sati sati
E-BAG 70/18 NABAVA USLUGA KAMPANJE „POMORSKO JE DOBRO“ 07.09.2018. 17.09.2018. do 12:00 sati
E-BAG 14/18 NABAVA JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI, E-BAG 14/18 06.09.2018. 14.09.2018. do 12:00 sati
E-BAG-15/18 NABAVA USLUGA POVEZIVANJA UDALJENIH LOKACIJA ETHERNET PROTOKOLOM 28.08.2018. 04.09.2018. do 12:00 sati
Prvi246Zadnji