Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-22/18 ANTIVIRUSNI SUSTAV-OBNOVA LICENCI 28.08.2018. 03.09.2018. do 12:00 sati
E-BAG-68/18 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA EVIDENCIJU POMORSKOG DOBRA I KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU 17.08.2018. 24.08.2018. do 10:00 sati
E-BAG-55/18 USLGA STRUČNOG NADZORA I USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU (KOORDINATOR II) ZA RADOVE NA ENERGETSKOJ OBNOVI ŠKOLSKE ZGRADE SŠ TIN UJEVIĆ, VRGORAC 24.07.2018. 31.07.2018. do 12:00 sati
E-BAG-12/18 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM-E-BAG-12/18 11.07.2018. 20.07.2018. do 10:00 sati
E-BAG 06/18 NABAVA USLUGA CATERINGA ZA POTREBE PROTOKOLA SDŽ-e, E-BAG 06/18 07.06.2018. 15.06.2018. do 12:00 sati sati
E-BAG 20/18 NABAVA USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA SDŽ-e, E-BAG 20/18 06.06.2018. 15.06.2018. do 13:00 sati sati
E-BAG-50/18 PRIPREMA PROJEKTNOG ZADATKA I NATJEČAJNE DOK. ZA IZRADU PROJEKTA, GEODETSKOG SNIMKA I TENDER DOK. U SKLOPU PROJEKTA "UREĐENJE STAZA U FUNKCIJI AKTIVNOG TURIZMA NA PODRUČJU ZALEĐA SDŽ, E-BAG-50/18 05.06.2018. 18.06.2018. do 13:00 sati
E-BAG-63-1/18 NABAVA KONZULTANTSKIH USLUGA, E-BAG-63-1/18 04.06.2018. 11.06.2018. do 10:00 sati
E-BAG-5/18 NABAVA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, E-BAG-5/18 18.04.2018. 24.04.2018. do 10:00 sati
E-BAG 61/18 NABAVA ARHIVSKIH KUTIJA, E-BAG 61/18 15.03.2018. 22.03.2018. do 12:00 sati
Prvi357Zadnji