Novosti

Održana prezentacija projekta „Žena u Dalmatinskoj zagori“

Održana prezentacija projekta „Žena u Dalmatinskoj zagori“
U sinjskoj Gradskoj vijećnici 23. siječnja održana je prezentacija projekta „Žena u Dalmatinskoj zagori“.  Organizator projekta je Kulturno umjetničko središte Sinj, a projekt će se kroz niz aktivnosti realizirati tijekom 2013. godine.

Projekt 'Žena u Dalmatinskoj zagori' okupljenima je prezentirala ravnateljica galerije Sikirica i jedna od organizatora projekta Dragana Modrić, koja je istaknula kako je ideja ovog projekta da se istraže razni aspekti života žene u Dalmatinskoj zagori, od njene uloge u obitelji, položaja i vidljivosti u zajednici do načina života i običaja koji se vežu uz nju. U istraživačkom radu posebno će se staviti naglasak na slučajeve koji predstavljaju svojevrstan odmak od tradicionalnog poimanja uloge u patrijahalnoj sredini, koje predstavljaju začetke emancipacije u ovim krajevima.

  Projekt obuhvaća više segmenata, od terenskog istraživanja, snimanja dokumentarnog filma, izložbe na kojima će se prezentirati skupljeni materijal, zatim predavanja, suradnja sa osnovnim školama te suradnja s kulturno-umjetničkim društvima na podizanju kvalitete njihove izvedbe. Naravno, u tome svemu nećemo zaobići ni našu bogatu nematerijalnu kulturnu baštinu, koju njeguju upravo kulturna društva.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije predstavljali su predsjednica Ivanka Luetić Boban i Branka Barić. Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost Splitsko-dalmatinske županije  je  kazala kako je oduševljena ovim projektom za koji se nada da će ga slijediti i drugi gradovi u Dalmatinskoj zagori te je ponudila suradnju.Također je informirala o postojanju Međunarodnog Dana seoskih žena te je predložila da ga zajedničkom akcijom  obilježe. Branka Barić je već uspostavila kontakte a  i u planu su suradnje na nekim projektima. Projekt „Žena u Dalmatinskoj zagori“ odvijat će se pod pokroviteljstvom Grada Sinja, Ministarstva kulture,  Splitsko-dalmatinske županije te općina s područja Cetinskog kraja.