Programi gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije

U listi dolje su prikazani programi gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije. Tu možete naći opise pojedinog programa i pripadajućih pod programa zajedno sa kontaktima osoba zaduženih za vođenje programa. Klikom na ponuđene linkove dobiti ćete prikaz natječaja u pojedinom programu.

Programi gospodarstva » Program razvoja gospodarstva
  

Pod programi

 • Sustavno gospodarenje energijom - Strategijom energetskog razvitka Hrvatske, predviđa se značajnija uloga i odgovornost lokalne samouprave, poglavito županija, u kvalitetnom promišljanju energetske opskrbe. Stoga je nužno nastaviti sa započetim aktivnostima i ustrajati na stvaranju temeljnih preduvjeta široj upotrebi raspoloživih resursa obnovljivih izvora energije i energetskoj efikasnosti kao i te uvođenje elektro sustava kompatibilnog umreženog plinskog sustava. Obzirom na osnovni cilj - uspostava ekološki prihvatljivog energetskog sustava, posebna pozornost je posvećena programu plinofikacije i programu korištenja obnovljivih izvora energije, te energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Aktivnost će se obavljati kroz:

  • Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama,
  • Poticanja povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća,
  • Poticanja smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja u sektoru javne rasvjete na području Splitsko-dalmatinske županije, te izrade Programa sustavnog gospodarenja energijom u objektima Županije (škole, domovi zdravlja, …).

  Popis natječaja u pod programu:(4)

 • Gospodarske zone općina i gradova - Mjere poticanja izgradnje poslovnih zona temelje se na Programu poticanja izgradnje poduzetničkih zona u SDŽ za razdoblje 2013.-2016.g. Nastavak sufinanciranja izgradnje zona doprinosi ravnomjernijem razvoju županije, otvaranju novih proizvodnih, servisnih, skladišnih i drugih sadržaja te novom zapošljavanju. Na realizaciji programa izgradnje zona Županija usko surađuje s resornim Ministarstvom, jedinicama lokalne samouprave, javnim i komunalnim poduzećima.

  Postupak dodjele sredstava iz Programa provodi se putem javnog poziva, a za provedbu Programa odgovorno je posebno Povjerenstvo. Povjerenstvo provodi redovitu kontrolu provedbe programa na terenu, a korisnici sredstva su dužni jednom godišnje dostavljati izvješća o utrošku sredstava.

  Popis natječaja u pod programu:(5)

 • Provođenje cjeloživotnog obrazovanja - Temeljna namjera je kroz:

  • unaprjeđenje vještina i kompetencija radne snage
  • povećanje relevantnosti sustava obrazovanja i usavršavanja
  • unaprjeđenje partnerstva između sveučilišta/fakulteta, znanstvenih i tehnoloških centara i poduzeća

  podići konkurentnost gospodarstva Županije. Naime, kroz osmišljene poticajne programe uz zadržavanje razine poticanja malog i srednjeg poduzetništva, gospodarske infrastrukture kao i poljoprivrede, ribarstva i turizma, Županija će realizacijom ove Aktivnosti doprinijeti stvaranju kreativnog, na znanju utemeljenog okruženja za ključni gospodarsko tehnološki iskorak. Predviđena je realizacija:

  • Sufinanciranje potpornih institucija (uspostava poduzetničkih inkubatora,
  • Sufinanciranje međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu ključnih suvremenih tehnologija, a koji se održavaju na području Županije
  • Lokalno partnerstvo za zapošljavanje.

  Popis natječaja u pod programu:(3)

 • Tehnološki razvoj, istraživanja i primjena inovacija - Razvojnim dokumentima utvrđeno je da Županiji treba gospodarstvo koje je temeljeno na znanju, odnosno nova gospodarska struktura koja se temelji na kontinuiranom istraživanju, privlačenju proizvodno i tehnološki orijentiranih ulaganja. Realizacijom ove Aktivnosti značajno će se doprinijeti tehnološkom razvoju i konkurentnosti gospodarstva, jačanju kapaciteta Sveučilišta u korištenju EU razvojno-istraživačkih fondova, kao i razvoju novih spin-off i start-up tvrtki, kojima isto tako na raspolaganju stoje sredstva iz EU fondova za daljnji razvoj.

  Popis natječaja u pod programu:(6)

Naziv Datum
Provođenje cjeloživotnog obrazovanja
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Program cjeloživotnog obrazovanja za 2016 godinu
23.3.2016.
Sustavno gospodarenje energijom
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
23.3.2016.
Tehnološki razvoj, istraživanja i inovacija
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2016. godinu
23.3.2016.
Gospodarske zone općina i gradova
Javni poziv gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016. godinu
25.2.2016.
Tehnološki razvoj, istraživanja i inovacija
Javni poziv za provedbu Programa potpore znanstveno istraživačkih projekata u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
1.12.2015.
Tehnološki razvoj, istraživanja i inovacija
Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje poticanja razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
14.10.2015.
Sustavno gospodarenje energijom
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2015. godinu
10.6.2015.
Tehnološki razvoj, istraživanja i inovacija
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija (2014-2017.) za 2015.
13.5.2015.
Gospodarske zone općina i gradova
Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2015.
13.4.2015.
Provođenje cjeloživotnog obrazovanja
Programa cjeloživotnog obrazovanja (2014.-2017.) za 2015.
13.4.2015.
Gospodarske zone općina i gradova
Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu putem subvencioniranja kamate kredita (2014.-2017.) za 2015.
13.4.2015.
Tehnološki razvoj, istraživanja i inovacija
Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza javnog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije
27.10.2014.
Sustavno gospodarenje energijom
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu
22.9.2014.
Gospodarske zone općina i gradova
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu putem subvencioniranja kamate kredita (2014.-2017.)
25.3.2014.
Tehnološki razvoj, istraživanja i inovacija
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa tehnološkog razvoja, istraživanja i primjena inovacija (2014.-2017.)
25.3.2014.
Stranica 1 od 2First   Previous   [1]  2  Next   Last