Službenica za zaštitu osobnih podataka

Ana-Marija Škorić, prof.

  • telefon: 021-400-019
  • e-mail: zastita.podataka@dalmacija.hr