Konstituirana županijska Skupština: novi predsjednik Mate Šimundić

Na današnjoj sjednici županijske Skupštine, za novog predsjednika Skupštine Mate Šimundića, glasovala su 24 županijska vijećnika, među kojim su i vijećnici HDZ-a, dok je po deset vijećnika bilo protiv i suzdržano.

- Zahvaljujem se svima. Da krenemo s radom i ne idemo u nove izbore koji bi bili samo trošak - rekao je Šimundić.

Potpredsjednici će se birati na sljedećoj sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, kada se utvrdi koje sve stranke i koji nezavisni vijećnici su dio vladajućih, a koji ostaju u opoziciji.

U prethodna dva pokušaj konstituiranja Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, održanih u lipnju i srpnju, nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova potpore.