Održana 11. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Pod predsjedanjem predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara dana 30. travnja održana je 11. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

 

 

Na sjednici je prihvaćen Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu, te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg obračuna financijskog plana za 2009. godinu s Izvješćem o poslovanju za 2009. godinu Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

 

Županijska skupština donijela je Odluku o određivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje, Odluku o mjerama čuvanja i zaštite šuma, provođenja šumskog reda te zabrane loženja otvorene vatre za šume i šumsko zemljište u Splitsko-dalmatinskoj županiji,  Odluku o izmjenama i dopunama Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

 

Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Komercijalno-trgovačke škole Split,  te rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije, člana Školskog odbora Osnovne škole Selca, Selca, dva člana Školskog odbora Osnovne škole Majstora Radovana, Trogir, članova Školskog odbora Glazbene škole Josipa Hatzea, Split, te Rješenje o izboru članova Županijskog savjeta mladih. 

 

                                                          

                                                                                  Ana-Marija Škorić