Održana 11. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 25. srpnja 2022. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu održana je 11. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Nakon vijećničkih pitanja kao prva točka dnevnog reda vijećnicima je izložen prijedlog Kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Zaključeno je kako će ovo biti prvo čitanje predmetnog Kodeksa. Donesena je Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Digitalna Dalmacija d.o.o., za razvoj inovativnog i poduzetničkog okruženja, prihvaćeno je Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini te Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj-lipanj 2022. iz I. Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Skupština je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. god., Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije za kupnju šest (6) osobnih vozila i šest (6) lakih gospodarskih vozila, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020-2024). Vijećnici su donijeli Odluku o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Splitsko- dalmatinske županije položene u KO Sinj u korist Vodovod i odvodnja cetinske krajine d.o.o. , Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinska županije te Odluku o usvajanju Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022. do 2027. Prihvaćen je Akcijski plana energetske učinkovitosti Splitsko- dalmatinske županije za razdoblje 2022.-2024., Program sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022. – 2025. te Izmjena i dopuna Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2021.-2027.). Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza Turističko-ugostiteljskoj školi, Split, Zaključak o dopuni Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Turističko- ugostiteljskoj školi, Split za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje pokretne/nepokretne imovine samostalno i za iznose koji prelaze 100.000,00 kuna te Zaključak o davanju suglasnosti Obrtno tehničkoj školi Split za zaključivanje ugovora za Erasmus+projekt u području strukovnog obrazovanja, broj projekta: 2022-1- HR01-KA121-VET-000057181, čija vrijednost prelazi 100.000,00 kuna. Skupština je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vrgorac, Vrgorac te zaključke o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra.