ODRŽANA 31. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Po prvi puta održana je elektronska sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Na samom početku 40 vijećnika prijavilo je svoje sudjelovanje na sjednici. 24. travnja 2020. poslani su materijali i prijedlozi Dnevnog reda za 31. sjednicu ŽS SDŽ a sve na osnovu uputa Ministarstva uprave od 13.ožujka 2020. godine da se sjednice predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave a zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji mogu sazivati i elektroničkim putem. U tim okolnostima održavanje sjednica predstavničkog tijela omogućeno je na način kako je današnja sjednica i održana. prihvaćeno je svih 5 točaka dnevnog reda koje su neophodne za nesmetano funkcioniranje Županije.

Zaprimljeno je nekoliko zahtjeva za dopunom Dnevnog reda međutim prijedlozi nisu prihvaćeni (28 protiv, 13 za) uz obrazloženje izvršnog dijela vlasti kao i predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara jer nisu stvoreni uvjeti za njihovo uvrštenje u dnevni red (nisu pripremljeni izvještaji) te će isti odmah po pripremi izvještaja biti uvršteni u dnevni red na jednoj od sljedećih sjednica.

Za prihvaćanje Dnevnog reda glasovalo je svih 40 prijavljenih vijećnika, od toga 33 za a 7 protiv.

Prva točka prihvaćena je jednoglasno; za drugu točku 29 vijećnika bilo je za, 11 protiv i 2 suzdržana; za treću točku 31 vijećnik za, 12 protiv i 1 suzdržan, četvrta točka prihvaćena je većinom od 33 glasa, 4 protiv i 2 suzdržana a peta točka usvojena sa 36 glasa za, 3 protiv i 2 suzdržana.

 

Današnjom sjednicom stvoreni su uvjeti da županijske službe mogu nesmetano pripremati izmjene i dopune proračuna shodno novonastaloj situaciji.