Prijedlog Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.