ZAKAZANA 2. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 1. Prihvaćanje zapisnika s 1. - konstituirajuće sjednice Županijske skupštine,
 2.  Izbor članova Županijskog poglavarstva,
 3. Prijedlog zaključka o obnašanju dužnosti župana i zamjenika župana.