ZAKAZANA 34. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 33. sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o radnim tijelima Skupštine Splitsko-dalmatinske županije,
3. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2005. godini,
4. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2005. godini,
5. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije i Kliničke bolnice Split u 2005. godini,
6. Prijedlog odluke o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2005. godini,
7. Program pripremnih aktivnosti za turističku sezonu 2005.,
8. Izvješće o izvršenju Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.,
9. Prijedlog programa rada Županijske skupštine za 2005. godinu,
10. Izvješće o ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva,
11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju,
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske,
13. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu,
14. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu,
15. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje općine Sućuraj.