ZAKAZANA 35. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 33. sjednice Županijske skupštine,
2. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije  Andriji Bartuliću (posmrtno) za životno djelo,
3. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Jakši Fiamengu,
4. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Boži Mimici,
5. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije don. Vjekoslavu Pavlinoviću,
6. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije akademiku Mirku Tomasoviću,
7. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije prof. dr. sc. fra. Luki Tomaševiću,
8. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Hrvatskoj glazbenoj mladeži Split,
9. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu "Proložac",
10. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Hrvatskom veslačkom klubu "Gusar" Split,
11. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Kulturno umjetničkom društvu "Jedinstvo" Split,
12. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije Osnovnoj školi "Ostrog", Kaštel Lukšić,
13. Prijedlog odluke o stopama i visinama vodne naknade na slivnom području "Srednjodalmatinsko primorje i otoci" za razdoblje 2005. - 2009.,
14. Prijedlog odluke o stopama i visinama vodne naknade na slivnom području "Cetina" za razdoblje 2005. - 2009.,
15. Prijedlog odluke o stopama i visinama vodne naknade na slivnom području "Vrljika" za razdoblje 2005. - 2009.,
16. Prijedlog odluke o stopama i visinama vodne naknade na slivnom području "Matica" za razdoblje 2005. - 2009.,
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa radova na lokalnim vodama na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2004. za slivno područje "Srednjodalmatinsko primorje i otoci" Split,
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa radova na lokalnim vodama na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2004. za slivno područje "Cetina" Sinj,
19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa radova na lokalnim vodama na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2004. za slivno područje "Vrljika" Imotski,
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa radova na lokalnim vodama na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2004. za slivno područje "Matica" Vrgorac,
21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje "Srednjodalmatinsko primorje i otoci" Split,
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje "Cetina" Sinj,
23. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje "Vrljika" Imotski,
24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje "Matica" Vrgorac,
25. Prijedlog godišnjeg obračuna proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu,
26. Prijedlog odluke o osnivanju Regionalnog centra čistog okoliša, društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom,
27. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije,
28. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Županijske uprave za ceste za 2003,
29. Prijedlog programa poticanja obnove raseljenih i zapuštenih sela "Etno-eko" u svrhu proširenja turističke ponude,
30. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Split,
31. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova i unutarnjem ustroju Doma za starije i nemoćne osobe Split,
32. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini,
33. Prijedlog Odluke o utvrđivanju punktova i oblika provođenja izvanbolničke hitne medicinske pomoći u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
34. Prijedlog Zaključka o podnošenju Zahtjeva ministru zdravstva i socijalne skrbi za donošenje Rješenja za početak rada Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije,
35. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vis,
36. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Split,
37. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
38. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Runovići.