ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 29. sjednice Županijske skupštine,
2. Stanje sigurnosti u Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj za 2007. godinu – Izvješće sa pokazateljima,
3. Prijedlog zaključka o pristupanju promjeni Statuta Splitsko-dalmatinske županije,
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
6. Prijedlog programa o izmjenama  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
7. Prijedlog  o  izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
8. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
9. Prijedlog programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
10. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
11. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,
12. Izvješće o poduzetim  i ostvarenim aktivnostima na pripremi za turističku sezonu 2008. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije,
13. Izvješće o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na području Splitsko-dalmatinske županije,
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o trenutnom stanju s prijedlogom budućeg modela razvoja lokaliteta Lječilišta Dječje selo,
15. Prijedlog smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Splitsko-dalmatinske županije u 2008.,
16. Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije,
17. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama i razvoju Split,
18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije,
19. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Makarska,
20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje strukovne škole Makarska,
21. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Gornja Poljica, Srijane,
22. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtno tehničke škole Split.