ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 21. i 22. sjednice Županijske skupštine,
2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije,
3. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na Prijedlog izmjene i dopune Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,
4. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje općine Pučišća,     
5. Izvješće o izvršenju Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-kolovoz 2007. god.