ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Županijske skupštine,  
2. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2006. godini,
3. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2006. godini na području Splitsko-dalmatinske županije,
4. Prijedlog odluke o prihvaćanju Projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJI“ za 2007. godinu,
5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju Projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004. godinu,
6. Prijedlog plana navodnjavanja za područje Splitsko-dalmatinske županije ,
7. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja  Splitsko-dalmatinske županije za 2006. – Nalaz i mišljenje
8. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa smjernicama daljnjeg razvoja,
9. Prijedlog Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja za zakup zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije,
10. Prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za dodjelu u zakup zajedničkih lovišta,
11. Prijedlog odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih,
12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije,
13. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Split,
14. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Split
15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika.