Aktualni mandat vijećnika

HGS

Petroslav Sapunar

HGS Predsjednik Županijske skupštine
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, predsjednik
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član petroslav.sapunar@dalmacija.hr

HDZ

Živko Nenadić

HDZ Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član

Tajništvo

Senka Bartulović - Vajler

Tajništvo

HDZ

Ante Bačić

HDZ Odbor za javna priznanja, predsjednik
Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, član

HDZ

Ante Baran

HDZ Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik

HDZ

Danica Baričević

HDZ Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, članica

HDZ

Ivan Bikić

HDZ Odbor za ratne veterane, član

HNS

Tonči Božanić

HNS Odbor za pomorstvo, prometnu infrastrukturu i ribarstvo, predsjednik
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član

HDZ

Jadranka Brečić

HDZ Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, članica

HDZ

Tomislav Buljan

HDZ Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član
Odbor za pomorstvo, prometnu infrastrukturu i ribarstvo,član

HDZ

Jadran Čizmić

HDZ Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

HDZ

Maja Zelić

HDZ Odbor za gospodarstvo - članica

HDZ

Ferdo Kurtović

HDZ Mandatna komisija, predsjednik
Odbor za ratne veterane, član
Odbor za suradnju sa hrvatskim iseljenicima, član

HDZ

Ivica Kusić

HDZ Odbor za financije, član

HDZ

Josip Lešina

HDZ Odbor za izbor i imenovanja, član
Odbor za financije, član

HDZ

Vinko Maroević

HDZ Odbor za statut i poslovnik, predsjednik

HDZ

Kruno Peronja

HDZ Odbor za izbor i imenovanja, predsjednik
Odbor za statut i poslovnik, član

HDZ

Ante Sanader

HDZ

HDZ

Nikola Tokić

HDZ Odbor za ratne veterane, predsjednik

HDZ

Jozo Vidić

HDZ Odbor za suradnju s hrvatskih iseljenicima, predsjednik
Odbor za javna priznanja, član

HDZ

Filip Vidulin

HDZ Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član
Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, član

HDZ

Marko Vukasović

HDZ Odbor za ratne veterane, član

HDZ

Zlatko Ževrnja

HDZ Odbor za gospodarstvo, predsjednik

HDZ

Božo Župić

HDZ Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član

HNS

Klement Bašić

HNS Odbor za gospodarstvo, član

SDP

Igor Batošić

SDP

SDP

Damir Krstinić

SDP Odbor za pomorstvo, prometnu infrastrukturu i ribarstvo, član

SDP

Matko Kuzmanić

SDP

SDP

Vedran Lendić

SDP

SDP

Mate Martinić

SDP

SDP

Sandra Mitrović Nikšić

SDP

SDP

Danijel Kukoč

SDP

MOST

Milija Baldić-Lukšić

MOST Odbor za javna priznanja, članica

MOST

Denis Bobeta

MOST Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član

MOST

Miro Bulj

MOST

MOST

Petar Maretić

MOST

MOST

Ivan Kovačić

MOST Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik

MOST

Jere Kovačić

MOST

MOST

Ivan Andabak

MOST

MOST

Mate Rebić

MOST Odbor za gospodarstvo, član

MOST

Darko Svaguša

MOST

HGS

Nevenka Bečić

HGS Odbor za financije, predsjednica
Odbor za statut i poslovnik, članica

HGS

Edita Grubišić

HGS Mandatna komisija, članica
Odbor za pomorstvo, prometnu infrastrukturu i ribarstvo, članica

HGS

Saša Horvat

HGS Odbor za izbor i imenovanja, član

HGS

Damir Ćosić

HGS Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član

HGS

Marin Mazić

HGS Odbor za gospodarstvo, član

HGS

Ante Obad

HGS Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

PAMETNO

Lucija Puljak

PAMETNO Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, predsjednica

PAMETNO

Natalija Rajčić

PAMETNO Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, članica
Odbor za javna priznanja, članica

PAMETNO

Igor Skoko

PAMETNO Mandatna komisija, član

MOST

Ljubomir Erceg

MOST

 • Ivan Andabak (MOST)
 • Ante Bačić (HDZ)
 • Milija Baldić-Lukšić (MOST)
 • Ante Baran (HDZ)
 • Danica Baričević (HDZ)
 • Senka Bartulović - Vajler (Tajništvo)
 • Klement Bašić (HNS)
 • Igor Batošić (SDP)
 • Nevenka Bečić (HGS)
 • Ivan Bikić (HDZ)
 • Denis Bobeta (MOST)
 • Tonči Božanić (HNS)
 • Jadranka Brečić (HDZ)
 • Miro Bulj (MOST)
 • Tomislav Buljan (HDZ)
 • Jadran Čizmić (HDZ)
 • Damir Ćosić (HGS)
 • Ljubomir Erceg (MOST)
 • Edita Grubišić (HGS)
 • Saša Horvat (HGS)
 • Ivan Kovačić (MOST)
 • Jere Kovačić (MOST)
 • Damir Krstinić (SDP)
 • Danijel Kukoč (SDP)
 • Ferdo Kurtović (HDZ)
 • Ivica Kusić (HDZ)
 • Matko Kuzmanić (SDP)
 • Vedran Lendić (SDP)
 • Josip Lešina (HDZ)
 • Petar Maretić (MOST)
 • Vinko Maroević (HDZ)
 • Mate Martinić (SDP)
 • Marin Mazić (HGS)
 • Sandra Mitrović Nikšić (SDP)
 • Ante Obad (HGS)
 • Kruno Peronja (HDZ)
 • Lucija Puljak (PAMETNO)
 • Natalija Rajčić (PAMETNO)
 • Mate Rebić (MOST)
 • Ante Sanader (HDZ)
 • Igor Skoko (PAMETNO)
 • Darko Svaguša (MOST)
 • Nikola Tokić (HDZ)
 • Jozo Vidić (HDZ)
 • Filip Vidulin (HDZ)
 • Marko Vukasović (HDZ)
 • Maja Zelić (HDZ)
 • Zlatko Ževrnja (HDZ)
 • Božo Župić (HDZ)