Card image cap
Mate Šimundić
Nezavisni vijećnik
Predsjednik

Odbor za izbor i imenovanja, predsjednik
Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, član

Card image cap
Josip Banović
HDZ

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

Card image cap
Danica Baričević
HDZ

Odbor za statut i poslovnik, predsjednica
Mandatno povjerenstvo, članica

Card image cap
Ivan Bikić
HDZ

Odbor za javna priznanja, član

Card image cap
Mila Bilić
HDZ

Odbor za financije, članica

Card image cap
Jadranka Brečić
HDZ

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, članica

Card image cap
Dinko Bošnjak
HDZ

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, predsjednik
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član

Card image cap
Tomislav Buljan
HDZ

Odbor za javna priznanja, predsjednik

Card image cap
Marko Galić
HDZ

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član

Card image cap
Alen Gojak
HDZ

Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, član

Card image cap
Ivica Kusić
HDZ

Odbor za izbor i imenovanja, član
Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, predsjednik

Card image cap
Josip Marković
HDZ

Odbor za financije, član

Card image cap
Siniša Marović
HDZ

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, član

Card image cap
Ante Sanader
HDZ

Odbor za statut i poslovnik, član

Card image cap
Ivan Slavić
HDZ

Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, predsjednik

Card image cap
Marin Urlić
HDZ

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član

Card image cap
Jozo Vidić
HDZ

Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, predsjednik

Card image cap
Dragan Maretić
HDZ

Odbor za ratne veterane, predsjednik

Card image cap
Luka Roguljić
HSP
Potpredsjednik

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član

Card image cap
Liljana Caratan Lukšić
SDP

Odbor za statut i poslovnik, članica

Card image cap
Ružica Jakšić
SDP

Odbor za javna priznanja, članica

Card image cap
Maja Krčum
SDP

Odbor za gospodarstvo, predsjednica

Card image cap
Joško Markić
SDP

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik

Card image cap
Mate Martinić
SDP

Odbor za izbor i imenovanja, član 

Card image cap
Ranko Ostojić
SDP
Card image cap
Miro Bulj
Most
Card image cap
Matko Grčić
Most

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

Card image cap
Milija Baldić Lukšić
Most
Potpredsjednik

Odbor za financije, predsjednica

Card image cap
Ivica Kukavica
Nezavisni vijećnik

Odbor za ratne veterane, član

Card image cap
Ante Popović
Nezavisni vijećnik
Card image cap
Milan Perišić
Most
Card image cap
Marin Rožić
Most

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik

Card image cap
Daša Dragnić
Koalicija "ZA"

Nezavisna lista mladih

Odbor za lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu, predsjednica
Odbor za statut i poslovnik, članica

Card image cap
Toni Grbavac-Garac
HSLS

HSLS

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član

Card image cap
Jakov Prkić
Koalicija "ZA"

DIREKT

Odbor za izbor i imenovanja, član

Card image cap
Matejas Jozipović
Koalicija "ZA"

Nezavisna lista mladih

Odbor za statut i poslovnik, član
Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, član
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, član

Card image cap
Kristina Vidan
Koalicija "ZA"

DIREKT

Odbor za izbor i imenovanja, članica

Card image cap
Nevenka Bečić
HGS

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, članica

Card image cap
Toni Jurišić-Sokić
HGS

Odbor za gospodarstvo, član

Card image cap
Martina Nimac Kalcina
HGS

Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, članica

Card image cap
Petroslav Sapunar
HGS

Odbor za izbor i imenovanja, član

Card image cap
Tonći Bulić
Centar

Odbor za statut i poslovnik, član
Odbor za financije, član

Card image cap
Martin Grgić
Centar

Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, član
Odbor za ratne veterane, član

Card image cap
Lucija Puljak
Centar

Mandatno povjerenstvo, predsjednica

Card image cap
Gorana Rosandić
Centar

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, članica

Card image cap
Nikola Grabovac
Nezavisni vijećnik

Odbor za gospodarstvo, član

Card image cap
Marko Žaja
Domovinski pokret

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član