• MANDATNO POVJERENSTVO
 • ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
 • ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
 • ODBOR ZA GOSPODARSTVO
 • ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
 • ODBOR ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT
 • ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
 • ODBOR ZA FINANCIJE
 • ODBOR ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU
 • ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
 • ODBOR ZA MEĐUNARODNU I MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU
 • ODBOR ZA RATNE VETERANE
 • ODBOR ZA SURADNJU S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 
 • ODBOR ZA POMORSTVO, PROMET, INFRASTRUKTURU I RIBARSTVO