Djelokrug poslova Upravnog odjela za informatiku i zajedničke poslove

Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove obavlja informatičke, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Županije, kao i aktivnosti za razvoj sektora informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT).

U Odjelu se obavljaju poslovi iz djelokruga uredskog poslovanja, arhive, razvoja i održavanja cjelokupnog informacijskog sustava, upravljanje osnovnim sredstvima i inventarom, ekonomsko-planski poslovi, materijalno i tehničko održavanje i poslovanje, tehnički poslovi kojima se osigurava rad svih upravnih tijela Županije, kao i aktivnosti za razvoj sektora informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT).

U Odjelu se obavljaju poslovi sponzorstva i pokroviteljstva, poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje Županije s građanima, udrugama, poslovnim subjektima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

OBRASCI

PO OVLAŠTENJU PROČELNIK

Damir Brčić mag.ing.elekt.

.....
  • 021/ 400-212
  • 021/400-166
  • Domovinskog rata 2, 21000 Split
  • damir.brcic@dalmacija.hr

Natječaji