Djelokrug poslova

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport obavlja upravne i stručne poslove iz područja prosvjete, kulture, tehničke kulture i sporta te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.

Također, u Upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u prosvjeti i kulturi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama.

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Pročelnik

Tomislav Đonlić, prof. povijesti i filozofije

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport