Djelokrug poslova

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstva i socijalne skrbi te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije. U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama.

Rješava u prvom stupnju po zahtjevima za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) i rješava u drugom stupnju po žalbama fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja socijalne skrbi, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Pročelnik

Diana Luetić, dipl.pravnica

Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Obavijesti

Natječaji

Svi natječaji