ŽUPANIJSKE USTANOVE

TRGOVAČKA DRUŠTVA U 100 % VLASNIŠTVU SDŽ

TRGOVAČKA DRUŠTVA U DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU SDŽ

Red.
broj
Naziv i adresa Telefon Faks E-mail
1. I. GIMNAZIJA,
Nikole Tesle 10,
21000 Split
384-944 384-966 gimnazija@gimnazija-prva-st.skole.hr
2. II. GIMNAZIJA,
Teslina 10,
21000 Split
384-969 385-914 ured@gimnazija-druga-st.skole.hr
druga-jez.gimn@st.htnet.hr
3. III. GIMNAZIJA
Matice hrvatske 11,
21000 Split
558-421
558-428
465-445 iiigs@trema.hr
4. IV. GIMNAZIJA
"MARKO MARULIĆ"
Zagrebačka 2
21000 Split
344-484
348-380
315-632 ured@gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr

 

5. V. GIMNAZIJA
"VLADIMIR NAZOR"
Zagrebačka 2,
21000 Split
344-922 315-250 vnazor@petagimnazijast.hr
6. EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA
ŠKOLA,
Vukovarska 37,
21000 Split
401-311 401-312 ured@ss-ekonomsko-birotehnicka-st.skole.hr
eb-skola@st.t-com.hr
7. PRIRODOSLOVNA ŠKOLA ,
Matice hrvatske 11,
21000 Split
434-591 465-462 prirodoslovna.skola@st.t-com.hr
8. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
Teslina 2,
2100 Split
385-941 385-936 ets@skole.t-com.hr
9. GRAD.-GEOD. TEHNIČKA ŠKOLA
Matice hrvatske 11
21000 Split
558-431
457-563
468-199 ured@ss-graditeljskogeodetskatehnicka-st.skole.hr
10. OBRTNIČKA ŠKOLA,
Nodilova 3 ,
21000 Split
343-612
347-612
361-057 ured@ss-obrtnicka-st.skole.hr
11. KOMERCIJALNO TRGOVAČKA
ŠKOLA,
A.G. Matoša 60,
21000 Split
386-031
386-041
386-829 ured@ss-kom-trg-st.skole.hr
12. SREDNJA TEHNIČKA
PROMETNA ŠKOLA,
Teslina 4
21000 Split
385-942
385-943
385-910
385 903 tajnistvo@ss-tehnicka-prometna-st.skole.hr
13. TEHNIČKA ŠKOLA ZA
STROJARSTVO I MEHATRONIKU,
Zrinsko-frankopanska 23,
21000 Split
322-284
322-283
385-940 tssm@tehnickaskola-split.hr
14. OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA
Plančićeva 1 ,
21000 Split
386-197
385-939
385-938 ss-split-515@skole.htnet.hr
15. INDUSTRIJSKA ŠKOLA,
Zrinsko-frankopanska 40,
21000 Split
380-776 380-773 info@ss-industrijska-st.skole.hr
16. ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I
ODRŽIVU GRADNJU-SPLIT,
Matice hrvatske 11,
21 000 Split
434-581
434-582
465-427 ured@ss-dizajngrafikuiodrzivugradnju-st.skole.hr
17. POMORSKA ŠKOLA – SPLIT,
Zrinsko-frankopanska 36,
2100 Split
380-765 380-764 office@pomsk.hr
18. ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI,
Fausta Vrančića 17,
21000 Split
467-179 467-177 skola-likovnih-umjetnosti@st.t-com.hr
19. ZDRAVSTVENA ŠKOLA
Vukovarska 44,
21000 Split
535-869 532-708 split@zdravstvenaskola.hr
20. TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA
ŠKOLA,
A.G. Matoša 60
21000 Split
386-824
386-652
386-827 ured@ss-turisticko-ugostiteljska-st.skole.hr
21. GLAZBENA ŠKOLA
Josipa Hatzea,
Trg hrv. brat.zajednice 3,
21000 Split
480-049 480-080 ured@ogs-jhatzea-st.skole.hr
22. SREDNJA ŠKOLA HVAR,
Kroz Burak 81
21450 Hvar
741-115 717-139 ured@ss-hvar.skole.hr
srednja-skola-hvar@st-htnet.hr
23. OBRTNIČKO INDUSTR.ŠKOLA
21260 Imotski,
Ul. Brune Bušića bb
842-333 670-055
841-128
ss-imotski-502@skole.t-com.hr
24. EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKI,
21260 Imotski,
Ul. Brune Bušića bb
841-550 842-222 ured@ss-ekonomska-imotski.skole.hr
25. TEHNIČKA ŠKOLA IMOTSKI,
21260 Imotski,
Ul. Brune Bušića bb
841-550 841-151 ured@ss-tehnicka-imotski.skole.hr
26. GIMNAZIJA dr. MATE UJEVIĆA
21260 Imotski
Ul. Brune Bušića bb
670-337
843-106
843-098 gimnazija@gimnazija-mujevica-im.skole.hr
27. GLAZBENA ŠKOLA
DR FRA IVAN GLIBOTIĆ,
B Bušića 1,
21260 Imotski
841-811 670-052 ured@gs-drfraiglibotic-imotski.skole.hr
ogs-ivan.glibotic@st.t-com.hr
 
28. SRED.ŠKOLA fra.
A.K. MIOŠIĆA,
21300 Makarska,
Zrinsko-Frankopanska bb
610-304 610-200 ured@ss-fraandrijekacicamiosica-ma.skole.hr
29 SRED. STRUK. ŠKOLA
MAKARSKA
21300 Makarska
Z.Frankopanska bb
610-309 678-017 sssm@skole.htnet.hr
30. SREDNJA ŠKOLA "
JURE KAŠTELAN"
21310 Omiš,
Trg kralja Tomislava 2
861-117
757-126
862-320 ured@ss-jkastelan-omis.skole.hr
31. TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA
ŠKOLA R. BOŠKOVIĆA
21230 Sinj,
Dinka Šimunovića 12
821-522
821-818
821-502 tis@ss-rboskovic-sinj.skole.hr
32. GIMNAZIJA D. ŠIMUNOVIĆA
21230 Sinj,
Dinka Šimunovića 10
821-608
821-808
825-444 ured@gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr
gimnazija@inet.hr
33. SREDNJA STRUK. ŠKOLA
BANA JOSIPA JELAČIĆA,
21230 Sinj,
Dinka Šimunovića 14
668-586
668-583
826-461 ss-sinj-501@skole.htnet.hr
34. SREDNJA ŠKOLA
IVANA LUCIĆA,
21220 Trogir,
Put Muline 2 b
884-891 881-414 ured@ss-ilucica-trogir.skole.hr
35. SREDNJA STRUK.
B. J. TROGIRANIN"
21220 Trogir,
Ul. Dr. Franje Tuđmana 1
882-511
884-251
885-620 tajnistvo@ss-strukovna-bjtrogiranin-trogir.skole.hr
36. SREDNJA ŠKOLA
A. M. KARAMANEO
21480 Vis,
Viškog boja 9
711-765 711-449 ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr
37. SREDNJA ŠKOLA
"TIN UJEVIĆ"
21276 Vrgorac,
Matice hrvatske 8
674-026 674-335 ured@ss-tujevic-vrgorac.skole.hr
38. SRED.ŠK.BRAĆA RADIĆ,
21217 K.Štafilić-Nehaj,
Put poljoprivrednika 5
234-505 234-599 ured@ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr
39. SREDNJA ŠKOLA BRAČ,
21400 Supetar,
Kralja Petra Krešimira IV. 2
631-152 630-884 ured@ss-brac-supetar.skole.hr
40. SREDNJA ŠKOLA BOL,
21420 Bol,
Rudina 1
635-141 635-141 ured@ss-bol.skole.hr
41. KLESARSKA ŠKOLA,
21412 Pučišća,
Nova riva 4
633-114 633-114 klesarska-skola@st.htnet.hr
Učenički domovi
1. ŽENSKI ĐAČKI DOM
Ćiril-Metodova 26
21000 Split
343-200
320-502
486-632 zenski-djacki-dom@st.t-com.hr
2. UČENIČKI DOM SPLIT
Matice hrvatske 13
21000 Split,
465-433
453-064
453-061
453-066 ured@dom-ucenicki-st.skole.hr
Škole kojima Županija nije osnivač, ali financira njihovu redovnu djelatnost
1. NADBISKUPIJSKA
KLASIČNA GIMNAZIJA
"Don Frane Bulić"
Zrinsko-frankopanska 19,
21000 Split
323-440
323-443
386-149
317-331 tajnistvo@nkg-split.hr
2. FRANJEVAČKA KLAS. GIMNAZIJA
Ul. Franjevačke gimnazije 22
21230 Sinj

821-809
 
821-809 ured@gimnazija-franjevacka_klasicna-sinj.skole.hr
Škola kojoj Županija nije osnivač, ali financira prijevoz učenika
1. GLAZBENA ŠKOLA
MAKARSKA,
21300 Makarska
Don M. Pavlinovića 1
611-048

611-048

 
 

Red.
broj
Naziv i adresa Telefon Faks e-mail
1. BOL,
Bol
635-103
635-822
635-103 os-bol-001@skole.t-com.hr
2. PUČIŠĆA,
Trg hrvatskog skupa 11,
21412 Pučišća
633-105 718-957 os-pucisca@st.t-com.hr
3. VLADIMIR NAZOR,
Polježice 12,
21410 Postira
632-106
717-080
632-106 tajnica@nazorpostira.hr
ravnatelj@nazor-postira.hr
4. SELCA,
Šetalište Rajka Štambuka2,
21425 Selca
622-033
622-055
622-706 os-selca@st.t-com.hr
5. SUPETAR,
Porat 25,
21400 Supetar
631-135
757-591
631-135

os-supetar@os-supetar.skole.hr

6. MILNA,
Žalo bb,
21405 Milna
636-203 636-203 os-milna-001@skole.t-com.hr
7. HVAR,
Kroz Burak 81,
21450 Hvar
741-092
717-445
717-445
741-092
skola@os-hvar.skole.hr
8. JELSA,
Pelinje bb,
21465 Jelsa
761-030 717-172 os-jelsa-001@skole.htnet.hr
9. ANTE ANĐELINOVIĆ,
Sućuraj bb,
21469 Sućuraj
773-322 773-322 os-sucuraj-001@skole.t-com.hr
10. PETRA HEKTOROVIĆA,
Obala dr. Franje Tuđmana br.1
21460 Starigrad
765-069 765-069 os-stari-grad-0012@skole.t-com.hr
11. STJEPANA RADIĆA,
Imotski
841-107
843-240
841-107 os-sradic-im@skole.hr
12. TIN UJEVIĆ,
Krivodol 120,
21263 Krivodol
670-177
852-251
670-177 ured@os-tujevic-krivodol.skole.hr
13. IVANA G. KVAČIĆA,
Cesta dr.Franje Tuđmana60 ,
21244 Cista Velika
670-093 726-155 os-cista-velika001@skole.t-com.hr
14. JOSIPA JOVIĆA,
Aržano
21 246 Aržano
724-008
660-324
724-008 ured@os-jjovica.skole.hr
15. S. S. KRANJČEVIĆA,
Dr.Mate Šimundić 10,
21257 Loveć
723-089 723-089 hrvoje.catipovic@gmail.com
16. STUDENCI,
Put škole 15
Studenci
670-178
725-488
670-178 os-studenci-002@skole.htnet.hr
17. IVAN LEKO,
Trg dr.Franje Tuđmana 6,
21264 Donji Proložac
670-180
846-081
846-081 os-prolozac-001@skole.htnet.hr
18. RUNOVIĆ,
21261 Runović
849-088
670-597
849-088 os-runović-002@skole.t-com.hr
19. ZAGVOZD,
Zagvozd
847-015 847-015 ravnatelj@os-zagvozd.skole.hr
os-zagvozd@st.t-com.hr
20. ZMIJAVCI,
Dr.Franje Tuđmana 189,
21266 Zmijavci
670-130
840-163
670-130 ured@os-zmijavci.skole.hr
os-zmijavci@st.t-com.hr
21. KNEZA MISLAVA,
Braće Radić 6,
21212 K.Sućurac
224-080
225-933
224-080 os-knezmislav@os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr
22. KNEZA TRPIMIRA,
Eugena Kumičića 2,
21213 Kaštel Gomilica
220-223
221-194
220-223 ured@os-kneztrpimir-kastelgomilica.skole.hr
os-knez-trpimir@st.t-com.hr
23. OSTROG,
Put Sv.Lovre 2,
21215 K.Lukšić
227-033
228-255
260-140 ostrozici@skole.t-com.hr
24. BIJAĆI,
Polinovac 8,
21216 Kaštel Stari
205-330
205-333
260-314 os-bijaci@os-bijaci-kastelnovi.skole.hr
25. Prof. FILIPA LUKASA,
Slavonska5 ,
21216 K.Stari
230-030
231-131
230-705
26. PRIMORSKI DOLAC,
Vržine 185,
21227 Primorski .Dolac
899-129 796-543 os-primorski-dolac-003@skole.t-com.hr
27. JOSIPA PUPAČIĆA,
Trg Kralja Tomislava 1,
Omiš
861-128
861-409
861-128 os-josip-pupacic@os-jpupacic-omis.skole.hr
28. 1. LISTOPADA 1942.,
Čišla,
21253 Gata
867-691 867-691 os-cisla-002@skole.htnet.hr
29. JESENICE,
Đački put 10,
21315 Dugi Rat
734-625
735-095
734-625 os-jesenice@st.t-com.hr
30. Dr. FRA KARLO BALIĆ,
dr. Franje Tuđmana 40,
21250 Šestanovac
721-174
721-145
757-271 ured@os-kbalic-sestanovac.skole.hr
31. IVANA LOVRIĆA,
Sinj
660-077
821-095
660-077 os-sinj-001@skole.htnet.hr
32. MARKA MARULIĆA,
Vladimira Nazora 4,
21230 Sinj
821-578 821-578 os-sinj-002@skole.htnet.hr
33. FRA PAVLA VUČKOVIĆA,
Sinj
821-090
822-755
821-090 ured@os-frapvuckovica-sinj.skole.hr
34. STJEPANA RADIĆA,
21245 Tijarica
820-010 820-010 ostijarica@os-sradic-tijarica.skole.hr
35. OGS JAKOVA GOTOVCA,
Sinj
821-540
824-033
36. DINKA ŠIMUNOVIĆA
Hrvace 225,
21232 Hrvace
829-002
660-289
829-002 os-hrvace-001@skole.htnet.hr
37. KAMEŠNICA,
Hrvatskih branitelja 26,
21238 Otok
834-417 835-084 ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
os-kamesnica@st.t-com.hr
38. IVANA MAŽURANIĆA,
Han,Han bb,
21241 Obrovac Sinjski
839-700 839-700 os-obrovac-sinjski-002@skole.t-com.hr
39. ANTE STARČEVIĆA,
Kraj 42,
21232 Dicmo
837-300
837-599
837-300 os-ante-starcevica@st.t-com.hr
40. TRILJ,
Poljičke Republike 18
21240 Trilj
831-014
831-917
831-917 os-trilj-001@skole.htnet.hr
41. MILANA BEGOVIĆA,
Vrlika
827-144
827-017
827-144 os-vrlika-001@skole.htnet.hr
42. MAJSTORA RADOVANA,
Ul.dr.Franje Tuđmana 12,
21220 Trogir
881-511 796-470
881-511
os-trogir-001@skole.t-com.hr
43. PETAR BERISLAVIĆ,
Obala Bana Berislavića 16,
21210 Trogir
881-766
796-093
797468 o.s.petar.berislavic@st.t-com.hr
44. IVAN DUKNOVIĆA,
Don.Frane Macanovića 1,
21222 Marina
798-120
796-212
798-125 os-marina-001@skole.t-com.hr
45. KRALJA ZVONIMIRA,
Hrvatskih žrtava 92,
21218 Seget Donji
880-510
880-522
880-235 os-kralja-zvonimira@st.htnet.hr
46. VIS,
Viškog boja 10,
21480 Vis
711-104 717-175 os-vis-001@skole.t-com.hr
47. KOMIŽA,
Školska ulica 11,
21 485 Komiža
713-146 713-146 os-komiza-001@skole.t-com.hr
48. VRGORAC ,
Matice hrvatske 9,
21276 Vrgorac
675-222
678-289
675-222 os-vrgorac-001@skole.t-com.hr
49. DON LOVRE KATIĆ,
Put Majdana3,
21210 Solin
246-810
246-817
212-255
246-817 os-don-lovre-katic@st.t-com.hr
50. VJEKOSLAVA PARAĆA,
Dudini 17,
21210 Solin
217-590
217-876
217-590 admin@os-vparac-solin.skole.hr
51. KNEZA BRANIMIRA,
Donji Muć 218
652-114
660-207
652-114 os-donji-muc-001@skole.t-com.hr
52. NEORIĆ- SUTINA,
Neorić 43,
21247 Neorić
666-108
660-205
666-108 os-neoric-002@skole.htnet.hr
53. BRAĆE RADIĆ,
Vrba bb,
21203 Donji Muć
810-174
660228
810-174 os-vrba-003@skole.t-com.hr
54. PETRA KRUŽIĆA KLIS,
Put Svetog Ante 30,
21231 Klis
240-740
240-006
240-740 ured@os-pkruzica-klis.skole.hr
os-pkruzica-klis@st.htnet.hr
55. DUGOPOLJE,
Dugopolje
655-102
655-897
655-102 os-dugopolje-002@skole.t-com.hr
56. DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA,
Podgora, Prilaz Vida Mihotića 1,
21327 Podgora
625-393
603-940
603-942 os-podgora-001@skole.t-com.hr
57. GRADAC,
Kralja Tomislava 2,
21330 Gradac
697-553
678-295
697-700 os-gradac-001@skole.t-com.hr
58. Dr. F. TUĐMANA,
Sv. Jurja 1,
21322 Brela
618-482 618-482 os-brela-001@skole.t-com.hr
59. BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA,
Podspiline2
21320 B.Voda
620-744
620-169
620-744 os-baska-voda-001@skole.htnet.hr
60. TUČEPI,
Kraj 17,
21325 Tučepi
623-150
678-315
623-150 os-tucepi-003@skole.hr
61. GROHOTE,
Podkuća 28,
21430 Grohote
654-112
717-037
717-037 o.s.grohote@st.t-com.hr
62. STROŽANAC,
Blato 1, Strožanac,
21320 Podstrana
334-281
333-966
334-281 os-podstrana-001@skole.t-com
63. KRALJICE JELENE,
Put mira 3,
Solin
683-643
683-641
683-644 ured@os-kraljicejelene-solin.skole.hr
64. GORNJA POLJICA,
Srijane;
21205 D.Dolac
815-115 861-538 os-srijane-003@skole.htnet.hr

Škola kojoj Županija nije osnivač, ali financira njenu redovnu djelatnost

1. Osnovna glazbena škola
LOVRO pl. MATAČIĆ,
Punta1,
21310 Omiš
861-041
757-133
861-041 admin@ogs-lovroplmatacic-omis.skole.hr
czk-omis@st.t-com.hr